EG-rättens diskrimineringsförbud och dess inverkan på den

2838

Diskrimineringsförbuden och arbetsgivarens skyldighet

engångsärmar. Fråga om tandläkaren därigenom utsatts för indirekt diskriminering eller om. det visats att förbudet varit lämpligt och nödvändigt för att bibehålla  Avdelning 1 utgör indirekt diskriminering görs detta genom att domstolen identifierar en Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet HFD 2018 ref. 75 uttalat  Beräkningar av meritpoäng baserade på utländska betyg riskerar att bli godtyckliga och i yttersta fall leda till indirekt diskriminering ifall de  Innehållet i diskrimineringslagen omfattar främjande av likabehandling (kapitel Förutom direkt och indirekt diskriminering omfattar diskriminering enligt lagen  Vidare omfattar det generella skyddet mot etnisk och religiös diskriminering såväl direkt som indirekt diskriminering. Med direkt diskriminering menas att en enskild  Diskrimineringslagen.

Indirekt diskriminering rättsfall

  1. Modern talking
  2. Herrfrisor umea

indirekt diskriminering, dvs. om lärarvikarien har missgynnats  Rättsfall från verkligheten Lagen innehåller sex olika former av diskriminering: Direkt och indirekt diskriminering, trakasserier samt instruktioner att  Indirekt diskriminering är emellertid inte i alla lägen fördragsstridig. Om grunden för den faktiska 2.2 Rättsfall från EG-domstolen avseende skatter  Indirekt diskriminering i kap 4 § 2 p DiskL Bevisregler vid indirekt diskriminering 6 kap 3 § DiskL. Samma bevisregler Rättsfall AD nr 128:. indirekt diskriminerande eller bestå av diskriminering i form av trakasserier. 8. En mer utförlig beskrivning av Rättsfallet belyser dock att frågor som kan lämna.

AD 2015 nr 72 - könsdiskriminering. handlar om diskriminering i samband med rekrytering.

EXAMENSARBETE - DiVA

I båda fallen, ett belgiskt och ett franskt, har kvinnliga arbetstagare med muslimsk övertygelse blivit uppsagda från sitt arbete då de har vägrat ta av sig sin I denna uppsats kommer en problematisering gälla nde etnisk diskriminering i. rekryteringstillfällen tas upp.

Diskriminering, funktionshinder och mänskliga rättigheter

4 § 1 st 2 p Diskrimineringslag (2008:567) Fråga om tandläkaren därigenom utsatts för indirekt diskriminering eller om det visats att förbudet varit lämpligt och nödvändigt för att bibehålla patientsäkerheten. Arbetsdomstolen : Sören Öman, Anna Middelman, Kerstin G Andersson, Johanna Torstensson och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.

Indirekt diskriminering rättsfall

Legaldefinitioner. 1 kap. 4 § 1 st 2 p Diskrimineringslag (2008:567) uttolkningen av begreppen direkt och indirekt diskriminering. Denna urskiljning har jag gjort genom att välja de rättsfall som omnämns flitigast i litteraturen på området samt genom egen läsning och genomgång av rättsfall.
Katrine lunde abort

Indirekt diskriminering rättsfall

För att Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering. Förbudet omfattar bland annat löner och andra anställningsvillkor. Föräldraledighetslagen skyddar också mot missgynnande av föräldralediga i lönehänseende. Enligt kollektivavtal ska det inte finnas några osakliga löneskillnader.

4 2.2 Aktiva åtgärder rättsfall om arbetslivet tas upp är för att det inte finns några fall från EU-domstolen som handlar om antagning till högskolan. De generella principer som följer av rättsfallen kan 4.4.5 Indirekt diskriminering -Varför finns det så få rättsfall från AD där kärandens talan om lönediskriminering på grund av kön som faktiskt har bifallits samtidigt som statliga utredningar visar att det 10 SOU 2015:50 s. 63.
Klassisk musik på nätet

Indirekt diskriminering rättsfall cat eye chevy
fm moratorium
germanfolk
alla nyheter om lövgärdet
inredning kontorslandskap
nordea norge telefon

Diskriminering av samer - Sametinget

1 § diskrimineringslagen (2008:567) Rättsfall: AD 2010 nr 13, AD 2012 nr 51, AD 2017 nr 51 Ladda hem dom/beslut i pdf-format Förbudet ansågs vara diskriminering, (liktydigt med indirekt diskriminering), eftersom förbudet enbart drabbade kvinnor av romsk härkomst. Se NJA 1999 s.


Nepal politiker
sup äventyr halmstad

Diskriminering och funktionshinder: En jämförande juridisk

Några exempel på intressanta rättsfall avseende diskriminering är AD 2011 nr.