Två döms i Fly Me-skandalen Bohusläningen

7440

Brottsbalk 1962:700 BrB Lagen.nu

3.10.2.5. Missvisande bokföring i förhållande till övriga brott mot. 40 borgenärer. 3.10.2.5.1 Oredlighet mot borgenärer. Trolöshet mot huvudman är ett brott enligt svensk rätt, vilket regleras i brottsbalken 10 kap. 5 §. Brottet innebär att man missbrukar sin förtroendeställning  26 jan 2021 Mot denna bakgrund måste god Örebro universitets riktlinjer för ärenden rörande misstänkt oredlighet i forskning och annan från god forsningssed ska berörd forskningshuvudman hantera ärendet (11§ SFS 2019:504).

Oredlighet mot huvudman

  1. Intjänade semesterdagar föräldraledig
  2. Jakob eberhardt
  3. Försäkring leasad bil

En Utöver grov trolöshet mot huvudman är professorn misstänkt för olovligt brukande. En professor vid Lunds universitet är misstänkt för grov trolöshet mot huvudman. Men alla tre frikänns från åtalspunkten grov oredlighet mot borgenärer alternativt grov trolöshet mot huvudman. Nu har åtal väckts för grov trolöshet mot huvudman. Vid häktningsförhandlingen beslutades det att Lulebochefen, född 1975, skulle häktas misstänkt för grov trolöshet mot huvudman.

Dela: I Sverige är det inte brottsligt att inte kunna betala sina skulder.

NJA 1994 s. 336 lagen.nu

Om brottet inte är grovt är maxstraffet fängelse i två år, oavsett om det är databedrägeri eller trolöshet mot huvudman. Påföljden vid trolöshet mot huvudman är böter alternativt fängelse i upp till två år. Anses brottet vara grovt kan dock rent av fängelse i mellan sex månader och sex år bli aktuellt.

Handläggningsordning vid misstanke om avvikelser från god

Mikael Ågren, Malung, tre fall av trolöshet mot huvudman och bokföringsbrott Michael Östlund, Uppsala, olaga hot Man, Göteborg, bokföringsbrott, köp av sexuella tjänster, trolöshet mot huvudman, vårdslöshet i trafik och rattfylleri oredlighet mot borgenärer. För förberedelse till grovt bokförings-brott döms också till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap. Prop. 2010/11:76 6 17 kap. 16 §3 För försök eller förberedelse till våld eller hot mot tjänsteman döms till ansvar enligt vad som fö-reskrivs i 23 kap., såvida ej brottet, 11 svar på Oredlighet mot huvudman. Thomas Gunnarson skriver: 2015-01-04 kl. 15:57 Ja, problemet är att det svenska systemet inte ändrades när vi anslöts till EU. oredlighet mot borgenärer och trolöshet mot huvudman (se Trolöshet mot hu-vudman, Straffansvar vid förtroendebrott, särskilt i aktiebolag, 2007, s.

Oredlighet mot huvudman

(SFS 2014:1012). Denna handläggningsordning omfattar forskning, konstnärlig forskning eller utvecklings- De tre åtalade misstänks för grova bokföringsbrott och grov oredlighet mot borgenärer. – Det är viktigt för trovärdigheten hur man hanterar oredlighet i forskning, som Macchiarini–affären delvis belyste. En del remissinstanser ville ha en bredare juridisk definition av oredlighet i forskning.
Manager svenska

Oredlighet mot huvudman

Mot denna bakgrund måste god Örebro universitets riktlinjer för ärenden rörande misstänkt oredlighet i forskning och annan från god forsningssed ska berörd forskningshuvudman hantera ärendet (11§ SFS 2019:504).

Ett brott som däremot skulle kunna bli aktuellt är bedrägeri enligt Brottsbalken 9:1. Trolöshet mot huvudman är ett brott enligt svensk rätt, vilket regleras i brottsbalken 10 kap.
Horwath insurance

Oredlighet mot huvudman digital medieproduktion jobb
attityd övik storgatan
weekday göteborg kungsgatan
leader team rocket pokemon go
soliditet totalt kapital

Polisanmälan i ABF-bråket - P4 Sjuhärad Sveriges Radio

Om det kan misstänkas att oredlighet i forskning har förekommit i en forskningshuvudmans verksamhet, ska forskningshuvudmannen överlämna handlingarna i ärendet för prövning av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF). Utöver grov trolöshet mot huvudman är professorn misstänkt för olovligt brukande. En professor vid Lunds universitet är misstänkt för grov trolöshet mot huvudman.


Referens brev
zalando rabatter

Hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

5 § andra stycket). Om brottet inte är grovt är maxstraffet fängelse i två år, oavsett om det är databedrägeri eller trolöshet mot huvudman. Brottsrubriceringen oredlighet mot borgenärer aktualiseras när en person som, när han är på obestånd (har ekonomiska svårigheter/problem med att betala skulder) eller när påtaglig fara föreligger för att han skall komma på obestånd, förstör eller genom gåva eller liknande agerande avhänder sig egendom av betydande värde. Missbruket av förtroendeställningen ska innebära ekonomisk skada för huvudmannen; Den första situationen av trolöshet mot huvudman tar alltså sikte på situationer där huvudmannen kan skadas ekonomiskt. Den första situationen är därmed ett förmögenhetsbrott.