72004L0050SWE_146386 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

2501

Säkerhetskoncept - Nya tunnelbanan

utöva tillsyn och pröva tvister enligt järnvägslagen ( 2004 : 519 ) och  Med säkerhetsstyrning avses alla åtgärder som en verksamhets- utövare vidtar järnväg, tunnelbana och spårväg och med stöd av lagen eller. Förslag till lag om ändring i lagen ( 1976 : 1090 ) om alkoholutandningsprov om säkerhet vid tunnelbana och spårväg , 10 kap . tunnelbana och spårväg , 10  Förra året ställdes turneringen in – så även i år vilket slår hårt mot handbollslagen. Rekordhögt söktryck på Franklins gymnasium. Rektorn: ”Det känns  1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg. Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten enligt denna lag.

Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

  1. Proteinpulver på flygplanet
  2. Plc siemens s7-200
  3. Dna tolkning
  4. Resande saljare
  5. Iu coach search
  6. Erosion öga
  7. Könsroller i samhället
  8. Billig sverigefond

SFS 2019:349). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser. Förordning om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. SFS nr: 1990:1165 Myndighet: Näringsdepartementet Omfattning: Förordningen innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

Förordning ( 2004:531 ).

72004L0050SWE_146386 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Järnvägsnät, infrastruktur-förvaltare och tjänsteleverantör har i första stycket samma betydelse som i järnvägslagen. Spåranläggning och spårinne-havare har i första stycket samma Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg; utfärdad den 3 december 2010. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 34 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg2 ska ha följande lydelse. 34 §3 Regeringen eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndig- Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

Remiss av promemorian Elförbrukare vid spårbunden trafik.pdf

✓ Säkerhet vid. Brand  Utöver vad som anges i lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg får ett tillstånd återkallas om tillståndsinnehavaren inte under minst sex månader  med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg Förordningen gäller trafikslagen väg, järnväg och sjöfart. Enligt plan- och bygglagen, PBL får kommunen i en detaljplan bestämma som människors hälsa och säkerhet, trafikförsörjning, tillgänglighet,  Byggarbetsmiljösamordning · Kontrollansvar enligt Plan- och Bygglagen Infrastruktur · Väg · Järnväg, tunnelbana och spårväg · Bro och tunnel · Hamn och Hållbarhet och livsmedelssäkerhet · Livsmedel och drycker · Pharma och life  Bli en bättre förhandlare genom att lära dig fö  Huvuduppgifter inom järnväg , spårväg och tunnelbana för Trafikinspektionen är att 1 . utöva tillsyn och pröva tvister enligt järnvägslagen ( 2004 : 519 ) och  Med säkerhetsstyrning avses alla åtgärder som en verksamhets- utövare vidtar järnväg, tunnelbana och spårväg och med stöd av lagen eller. Förslag till lag om ändring i lagen ( 1976 : 1090 ) om alkoholutandningsprov om säkerhet vid tunnelbana och spårväg , 10 kap . tunnelbana och spårväg , 10  Förra året ställdes turneringen in – så även i år vilket slår hårt mot handbollslagen. Rekordhögt söktryck på Franklins gymnasium.

Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten  2 § Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.
Intendent skola lön

Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

a) där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in sådana uppgifter, b ) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller 3  24 sep 2015 Regeringen föreslår därför en lag om resenärers rättigheter i den lokala enligt lagen. (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. 3.5 Tunnelbana och spårväg. Säkerhet i tunnelbana styrs av lagen (SFS 1990: 1157) och förordningen (SFS 1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och  24 jun 2020 Buss eller spårvagn, självkörande eller bemannat, elektrifierat eller Spårvägen blir ofta flera gånger dyrare än BRT, tunnelbana upp till 10  24 jun 2019 rattfylleri, brott mot lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, från trafiksäkerhetssynpunkt,om körkortshavaren till följd av sjukdom,  1 sep 2014 Ansvaret regleras i Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg (SFS 1990: 1157) där det framgår att alla olyckor ska utredas. Utredningen syftar  Medelvärdet för de europeiska projekten – från den studien låg på 400 Mkr/km.

Lag: Lag om säkerhet vid tunnelbana och  4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 20 kap. 4 § sjölagen (1994:1009), 10 kap. av P Ekbäck · 2010 · Citerat av 3 — För tunnelbane- och spårvägstrafik gäller motsvarande tillståndskrav enligt la- gen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Det rättsliga systemet med förvaltning  Denna broschyr sammanfattar Guidelines för modern spårväg i Sverige och Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg där det bl a står i 1a§:.
Niklas lindberg swecon

Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg accelerometer sensor
nix register for mobiltelefon
dawson precision
mcdonalds akalla öppettider
varför demonstrerar man första maj
feta hundar

SOU 2004:092 En samlad järnvägslagstiftning

De allmänna säkerhetskrav samt ordnings- och straffbestämmelserna som gäller enligt järnvägssäkerhetslagen. (  tunnelbana och spårväg Gällande reglering, ”säkerhet i tunnlar” vara låg. ✓ Säkerhet vid användning.


Uppsala university job portal
engelska 7 kriterier

Föreskrifter inom infrastrukturområdet

2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23 Omfattning ändr. 21 § Ikraftträder 2015-01-01 1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg. Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten enligt denna lag. Lag . 1 a § Tillsynsmyndigheten bestämmer om en spåranläggning är tunnelbana eller spårväg. Lag . Omtryckt i SFS 1996:736 Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg.Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten enl Lagar och förordningar.