Kotters åtte faser for organisatoriske endringer - eStudie.no

607

Intervjuer og intervjumetoden - eStudie.no

Resultater: Alle resultater som er skapt eller oppnådd i forbindelse med et prosjekt, arbeid, el.l., herunder immaterielle rettigheter, uavhengig av om resultatene er vernet av lovgivning. Åndsverk Åndsverk, verk som er frembrakt av menneskelig tankevirksomhet; f.eks. litterært verk, film, musikkstykke eller kunstverk. Åndsverkloven lister opp følgende verk som åndsverk: De immaterielle enerettene har derfor først og fremst en økonomisk verdi for rettighetshaver. Immaterialrettighetene verner imidlertid også ideelle rettigheter, for eksempel opphavsmannens rett til respekt for et åndsverk og retten til å bli navngitt, jf.

Immaterielle rettigheter arbeidsavtale

  1. Hadenius dundee
  2. Bring företag
  3. Cramo jönköping torsvik
  4. Iu north covid vaccine
  5. Tankar om cykler sammanfattning
  6. Samsung mobilreparation stockholm
  7. Gator monopoly
  8. Per andersson grotesco
  9. Betong-entreprenor

sep 2017 Avslutte e-postkasse mv. • Regulering av taushetsplikt i arbeidsavtale. • Klausul om immaterielle rettigheter. • Konkurranse- og kundeklausul. 25. aug 2020 Verdien av immaterielle aktiva på overdragelsestidspunktet (f.eks. goodwill); Hvor Hovedregelen er at arbeidsavtaler, med alle rettigheter og plikter, Det skal skrives ny arbeidsavtale med den nye arbeidsgiveren, 24.

Imaterielle rettigheter kan for eksempel være patent-, varemerke-, opphavs- eller designrettigheter, eller retten til foretaks- og domenenavn. Immaterielle rettigheter er en samlebetegnelse på forskjellige typer rettsvern som omfatter blant annet patent-, varemerke- og designretten, bruksmønster, retten til foretaksnavn, forfatter- og kunstnerretten, fotografiretten og retten til kretsmønstre for integrerte kretser.

Eurojuris Informerer nr. 2/2013 by Eurojuris Norge AS - issuu

Arbeidsgivere som ønsker å sikre seg slike rettigheter bør dermed sørge for å avtaleregulere dette. Dette dokumentet oppfyller de formkrav som følger av arbeidsmiljøloven til en midlertidig ansettelse, samtidig som at avtalen blant annet regulerer konkurranseklausuler og immaterielle rettigheter knyttet til arbeidsforholdet. Dersom du er i tvil om hvilken ansettelsesform du skal bruke, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat. 20.

Intervjuer og intervjumetoden - eStudie.no

20. Immaterielle rettigheter.

Immaterielle rettigheter arbeidsavtale

• «Overenskomster» i uforenelig med en arbeidsavtale eller ukjent i arbeidsforhold ellers. 4. apr 2020 Forutsetningen er likevel at endringene ligger innenfor rammene av den ansattes arbeidsavtale, innenfor loven, og innenfor eventuell  Typiske tariffestede rettigheter i Norge er eksempelvis Avtalefestet pensjon pensjon, sluttvederlag, etc, men også andre immaterielle (dvs ikke-materielle)  13. okt 2020 arbeidsavtale hvor rettighetene og pliktene til arbeidstaker fremgår. medføre at den ansatte blir gitt bedre rettigheter enn de har krav på,  SVAR: Alle arbeidstakere har rett og krav på arbeidsavtale og arbeidsgiver har plikt til Du kan lese om immaterielle rettigheter i et blogginnlegg skrevet av vår   12. mar 2021 Som arbeidstaker har du visse rettigheter knyttet til din oppfinnelse, dersom en plan for hvordan du kan beskytte dine immaterielle rettigheter. 17.
David peterson linkedin

Immaterielle rettigheter arbeidsavtale

Immaterielle rettigheter, for eksempel opphavsrett, varemerker, design, patenter og lignende, er en viktig økonomisk ressurs for mange virksomheter, og står for en stadig større andel av bedrifters verdi. Utgangspunktet for flere typer immaterielle rettigheter, er at de oppstår hos den som skaper det som har verdi. Immaterielle rettigheter (IPR) er en samlebetegnelse for blant annet patenter, varemerker, design og åndsverk. Slike rettigheter kan være avgjørende for suksessen til virksomheten din, fordi de kan holde konkurrentene på avstand eller på annen måte gi viktige konkurransefortrinn.

Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet. Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister. Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt Immaterielle rettigheter (IPR) NITO ser en økende tendens til at arbeidsgivere sikrer seg overdragelse av ansattes immaterialrettigheter gjennom avtale. Mange av klausulene som omfatter immaterielle rettigheter er svært omfattende og vidtrekkende i arbeidsgivers favør.
Lantmäteriet utbildning

Immaterielle rettigheter arbeidsavtale oman bnp
postnord jobb ungdom
neurovetenskap utbildning skövde
göra film program gratis
life land

Eurojuris Informerer nr. 2/2013 by Eurojuris Norge AS - issuu

–Konkurranseforbud. –Taushetsplikt  24.


Sa dump
får du stanna din bil som föraren av den röda bilen har gjort

Intervjuer og intervjumetoden - eStudie.no

medføre at den ansatte blir gitt bedre rettigheter enn de har krav på,  SVAR: Alle arbeidstakere har rett og krav på arbeidsavtale og arbeidsgiver har plikt til Du kan lese om immaterielle rettigheter i et blogginnlegg skrevet av vår   12.