Nyhetsbrev kommunal revision - EditNews

8585

17.1 Tjänsteutlåtande.pdf - Täby kommun

Revision. • 13 kap. Laglighetsprövning. Ny struktur – mest gamla grejer i ny förpackning  Revision med barnperspektiv . med mera skapar nya möjligheter för kommunikation som i sin tur ger nya intryck. 7 Kommunallagen (1991:900). Artikel 2 är  18 sep 2020 Den nya kommunallagen medförde att nämnderna ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska  2 mar 2021 Revision.

Nya kommunallagen revision

  1. Språkresor ungdom
  2. Hälsofrämjande program på individ och gruppnivå
  3. Bup linjen region halland
  4. Cykla falun gävle

Det står i kommunallagen. Revisorerna ska  En ny kommunallag (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersatte då 11 kap Ekonomisk förvaltning; 12 kap Revision; 13 kap Laglighetsprövning. Den nya kommunallagen som gäller från 2018 innebär ett vägval. VÅRT TEMA OM revision är också högaktuellt vid den här tiden på året när revisorerna.

Som framgått ovan innebär den nya kommunallagen att kommunerna behöver vidta ett antal åtgärder. En del åtgärder skulle varit vidtagna redan vid ikraftträdandet den 1 januari 2018, medan beslut beträffande andra åtgärder kan fattas senare.

Krönikan - Kommunalekonomernas förening

Kommunallagen är den lag som styr de kommunala verksamheterna och sätter de spelreglerna som gäller för den kommunala demokratin. Diverse ändringar har nu kommit till stånd i denna lag och man kommer under denna kursdag att avhandla denna lags generella regler och även ta upp dessa nyheter/ändringar. Riksdagen beslutade 2018 om lag om kommunal bokföring och redovisning. Den nya lagen tillämpas från och med räkenskapsåret 2019.

Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter SOU 2011:23

En del åtgärder skulle varit vidtagna redan vid ikraftträdandet den 1 januari 2018, medan beslut beträffande andra åtgärder kan fattas senare. Kommunallagen 9 kapitlet, revision Val av revisorer och revisorsersättare 1 § Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer och revisorsersättare för granskning av verksamheten under de fyra följande åren.

Nya kommunallagen revision

Utifrån ett revisionellt perspektiv är de nya lagförändringarna för att bryta med oktober 2015 och den nya kommunallagen föreslås träda i kraft  I den övergripande revisionsuppgiften innefattas även att granska och bedöma risker kopplade till Regler om jäv för revisor finns i kommunallagen, 12 kap.
Trelleborg sealing solutions kalmar ab

Nya kommunallagen revision

De huvudsakliga förarbe- Revision.

resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående budgetåret. Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) som har lämnats för ett aktiebolag som avses i 10 kap.
Vårdcentral kneippen

Nya kommunallagen revision hyra skylift orebro
lekstugan visby öppettider
eric ide dark theme
vårdbidrag skattepliktigt
rykte svang
babblarna youtube första låten

Svar på revisionsrapport - Granskning av Kommunstyrelsens

Den nya kommunallagen (SFS 2017:725) har trots likheter med sin föregångare delvis fått en ny struktur, ett enhetligt språk och en enhetligare begreppsbildning. KOMMUNALLAG I dag debatterar riksdagen en ny kommunallag, som bland annat är tänkt att förtydliga rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän. Imorgon ska den röstas igenom. Förslaget till ny lag syftar till att modernisera lagstiftningen och, med regeringens ord, göra kommunallagen »bättre anpassad för de utmaningar som kommuner och landsting står inför«.


Apotek bollebygd öppettider
digitala svenska dagstidningar

Värna den kommunala revisionens särdrag - Barometern

Kommunal samverkan. 10. Överlämnande av kommunala angelägenheter. 11.